Öçef Platformu

ÖÇEF PLATFORMU NEDİR?

ÖÇEF’in açılımı ; Özel Çocuklar Eğitim Farkındalık Platformudur. Özel (engelli) Çocukların eğitiminin, tedavi kadar önemli olduğunu anlatmak ve eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi adına projeler üreterek, kurumsal, engelli aileleri ve toplumsal bilinçlendirmeye destek olmak amacı ile kurulmuştur.

ÖÇEF PLATFORMUNUN YAPMAK İSTEDİĞİ NEDİR?

Ülkemizde Temel Eğitim yaşlarındaki engelli çocukların ihtiyaçları olan eğitimi almaları hususunda çalışmalar yapmak, projeler üreterek en doğru eğitim yollarını tespit edip uygulama süreçlerini takip etmek.

Bu bilinçten yola çıkarak; Çocuğun özel durumuna dair doktor teşhisi konulduktan itibaren ailelerin süreci doğru yönetebilmesi adına psikolojik destek verilmesi, yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimin önemi konusunda bilinçlendirilmesi Rehabilitasyon (destek) hizmetlerinin daha kaliteli standartlara ulaşılmasının sağlanması Devlet tarafından karşılanan rehabilitasyon eğitim süresinin yetersiz olduğunun anlatılması ve bu sürenin kademeli olarak arttırılması.

Bu süreç tamamlanırken geçen zamanda eğitim ücretlerinin yüksek olmasının, çocukların geleceğini ne kadar olumsuz etkilediğinin anlatılması, alternatif çözüm yolları aranması Kaynaştırma öğrencilerinin, devlet okullarında kendilerine uygun eğitmen ve müfredat belirlenerek, onlar için hazırlanmış sınıflarda daha kaliteli bir eğitime ve yaşam standardına erişmesine katkı sağlanması.

Aynı okulda bulunan diğer öğrencilerle ortak faaliyetler düzenlenerek kaynaştırmanın sağlanması Alternatif eğitim kurumları oluşturularak özel çocukların eğitimi üzerine sosyal girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve öncülük edilmesi Ana başlıklarımız olarak değerlendirilebilir.

YouTube
Instagram