Mevzu Derin Hareketi

 

Mevzu Derin Hareketi

Bu hareket aslında engelli çocukların eğitimi ile ilgili bahsettiğimiz tüm konuları kapsayan bilinçlendirme faaliyetleridir. Özellikle kurumların ve engelli çocuk ailelerinin, eğitim süreçleri ve yasal hakları konusunda daha çok bilinçlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bazı kurumlar yani yasa uygulayıcı aktörler maalesef engelli çocukların hakları konusunda olumsuz yönde insiyatif kullanabiliyorlar.

Oysa her ne kadar yetersizde olsa engelli çocukların eğitim hakları, devletimiz tarafından gerekli mevzuatlarda net olarak belirtilmiştir. Bu kurumların, evrak külfeti gibi gördüğü için yasaları uygulamaktan çekindiğini ya da mevzuatlar konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığını görmek süreci ve çocuklarımızın geleceğini olumsuz yönde etkilediği gibi ailelerin maddi manevi çabalarına da büyük bir haksızlıktır.

Bu yüzden toplumsal farkındalıktan öte, önce kurumların sonra ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu projede izlenen yol; Engelli çocukların eğitimlerinde sorumlu olan kurumlarla resmi yazışmalar yaparak ya da ziyaretlerde bulunarak durumu anlatmak.

Eğer düzelme gözlemlenemiyorsa tespit edilen aksaklıkların bir üst kuruma iletilmesi Sosyal medya ve basın aracılığı ile var olan hakların anlatılması Kamu spotu mantığında bilinçlendirme videoları hazırlayarak daha çok kişi ve kuruma ulaşılmasının sağlanması

YouTube
Instagram