Kaynaştırma Öğrencileri Projesi

 

“Arada Kaynamasın, Aramıza Karışsın” Projesi Nedir?

Gerek ailelerin çaresizliği gerekse uluslararası düzeyde verilere bakarsak, kaynaştırma öğrencileri ne yazık ki sistemin içinde kayboluyor. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Küresel Eğitim İzleme Raporu’nu (Global Education Monitoring Report – GEM Raporu) yayımladı.

Verilere göre engelli çocuklar çeşitli sebeplerle ülkemizde okulu bırakıyorlar; Avrupa birincisiyiz. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin daha çok davranış bozukluğu yaşamaya başlaması, diğer çocuklar ya da veliler tarafından dışlanması, öğretmenin bu konuda eğitimsiz! Olması ve sınıf mevcutlarının da çok olması gibi pek çok etken süreci içinden çıkılmaz hale getiriyor. Oysa sistem başlık olarak faydalı ; özel durumu olan çocukları sisteme ve topluma entegre edebilmek. Ama bu sistematik bir çalışma gerektirir. Bu yüzden her ne kadar bizleri umutlandıran istisnalar olsa da genel anlamda başarılı uygulanamadığı ortadır.

Peki neler yapılabilir?

Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıkların ortak çalışması ile yereldeki kaynaştırma öğrenci sayısı tespit edilip, devlet okulları içerisine ihtiyacı karşılayacak kadar kaynaştırma sınıfları açılabilir. Hem akranları ile aynı okulda ve ortak faaliyetlere katılarak entegresyon sağlanır hem de k

endilerine eğitim verebilecek uzman ve yardımcı öğretmenlerle öğrenci sayısı az sınıfta daha nitelikli eğitime tabi tutulurlar. Bir diğer yol ise; alternatif eğitim kurumları oluşturmak. Özel çocukların eğitim ve gereksinimlerine yönelik donanım ve eğitimci kadrosuna sahip okullar açılmalı ve okul, kendi amacına hizmet edebilmelidir. ÖÇEF PLATFORMU olarak her iki alternatifin de en kısa zamanda uygulamaya geçmesi için çalışmalarına başlamıştır.

Alternatif eğitim kurumu projemiz Anaokulu-temel eğitim (4-15 yaş arası kaynaştırma öğrencileri için) Hazırlık aşamasındadır.

YouTube
Instagram