İstanbul Hakkında

derin-medya-co-logo-hakkinda

Yayınevi Hizmetleri

Sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal, tarihi, biyografi, edebi alanlarda bilimsel ve belgesel nitelikli
raporlar, haberler eserler ve dergiler hazırlar, yayımlar alır, satar. İsteğe bağlı e-kitap formatında
yayınlar.
Bir fikrin kitaplaşmasına karar verilmesinden yazımına, düzeltilmesinden iç dizaynı ve kapak
tasarımına kadar olan bütün süreçlerde hizmet verir.
İsteğe bağlı olarak tanıtım süreçlerinde yazara destek verir.

 

Habercilik

Kent kültürü, iş dünyası, siyasal ve sosyal konular üzerine özel haberler hazırlar.
sivil toplum örgütleri, kişisel pr çalışmalarında ve kurumsal yapılara belirlenen konular doğrultusunda
röportaj ve haber içeriği üretir.
Haberin yerel ve ulusal kanallarda yayımlanmasını sağlar.

 

İletişim Danışmanlığı Hizmetleri

Stratejik iletişim ile kişi ya da markanın tanınma oranını yükseltecek, itibarını artıracak, hedef kitle ve
sosyal paydaşlarıyla iletişim ve ilişki süreçlerini geliştirecek iletişim çalışmalarının hayata geçirilmesini
sağlarız.
Sosyal Sorumluluk iletişimi ile kârdan daha önemli bir değer olan itibar kazanımı ve rekabette de
farklılaşmanın aracı olmasını hedefleriz.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki günümüzde tüketiciler, toplum ve dünya için iyi bir şeyler yapan
şirketlere karşı sempati beslemekte ve bunu satın alma davranışlarıyla da ortaya koymaktadır.

DerinMedya.co sitemizi ziyaret edebilirsiniz.