Beylikdüzü Sakinleri Derneği

BEYSAD, Beylikdüzü Sakinlerinin, sorunlarını tespit edip, sürdürülebilir çözüm önerileriyle daha iyi standartlarda yaşamlarını sağlamalarına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuş bir STK’DIR.

Beylikdüzü’nde yaşayan her canlının üstün tutulduğu bir anlayışla, sürdürülebilir projeler üreterek, ilçe tanıtımına ve ilçe halkına makro düzeyde fayda sağlamak, herkes için daha yaşanabilir; bilinçli, duyarlı, ve örnek bir ilçe inşa etmek derneğin varoluş amacıdır.

Bu amaçtan yola çıkarak BEYSAD; Beylikdüzü Sakinlerinin sorunlarının özgürce tartışılabileceği, fikir alışverişi yaparak ortak bir çözüm yolu bulunacak mecra olmayı ve bu süreçte izlenecek yolu belirleyerek çözüme en etkili ve kısa sürede ulaşmayı hedeflemektedir.

BEYSAD, Beylikdüzü sakinleri ile yerel yönetimler, ülke idarecileri ve bürokratlar arasında köprü görevi kurmayı amaçlar.  Hiçbir siyasi, ideolojik ayrım yapmaksızın çalışmalarını objektif ve Beylikdüzü sakinleri çıkarlarını gözeterek yapmayı ilke edinmiştir.

BEYSAD; Beylikdüzü sakinlerinin, bilinçli, mutlu ve sosyal olgulara daha duyarlı olması için gerekli farkındalık çalışmaları yapmayı kendine misyon edinmiştir.

Refah düzeyi yüksek bir ilçe olmak adına çalışmalar yapmayı önemli buluyoruz. Esnaf, Kobi ve ticaret ile uğraşan ilçe halkının sorunlarının tespitini yapmak, ilçe ekonomisini canlandırmaya yönelik projeler üretip, her türlü ulusal ya da uluslar arası  ticari gelişmeleri takip edilerek bilgiden, yeniliklerden, teşviklerden ve teknolojiden faydalanmayı kolaylaştırarak, ekonomik anlamda üyelerine imtiyaz sağlayabilen bir STK olmayı hedeflemekteyiz .

Dernek sosyal medya, websitesi ve iki ayda bir çıkaracağı “Beylikdüzü Sakinleri” dergisi ile çalışmalarını duyurur

Derneğimiz çalışmalarını belirli komisyonlara ayırarak daha sağlıklı yürütmeyi amaçlar. Ayrıca yılda iki kez faaliyet raporu hazırlayarak tüm ilçe halkına, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme raporu yayımlar.

KOMİSYONLAR;

Kültür-Sanat Komisyonu

Ticari ilişkiler Komisyonu

Eğitim Komisyonu:

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Farkındalık  Komisyonu

Hayvan hakları

Çevre Bilinci

Engelli Hakları

Kadın Hakları

Çocuk Hakları

Spor Komisyonu

Sağlık Komisyonu

İletişim- Tanıtım Komisyonu

Genç BEYSAD (18-25 yaş arası

 

Her Komisyonun konusuna hakim liderler ve gönüllüler eşliğinde; sorun ve ihtiyaçları tespit edip,  sürdürülebilir projeler üreterek kendi alanında ilçeye katkı sağlaması amaçlanmıştır.

 BEYSAD birleştirici olma hedefiyle siyasi ideolojilere hizmet etmek yerine her türlü siyasi kesimin halka hizmet etmesi amacı gütmektedir. Bu nedenle kamusal ve siyasi farkındalık adına ilçede faaliyet gösteren tüm kurumları kendine çözüm ortağı görür. 

 

TİCARİ İLİŞKİLER KOMİSYONU

BEYSAD üyesi olan , Türkiye’de kendi alanında önemli işler yapan farklı lokomotif sektörlerdeki  işadamlarını (yalnızca firma sahipleri ve ortakları) bir araya getirerek birbirinin iş hacminden ve referanslarından faydalanmak, iş geliştirmek, girişimcilik ruhunu daha da ileriye taşımak, B2B pazarlamanın temelini oluşturduğu ve BEYSAD güvencesinde kurulan bir komisyondur.

Komisyon ayrıca; Kobi ve esnaf faaliyetlerini geliştirmek, ilçede ekonomiyi canlandırmak amacı ile projeler üretir.

B2B yani firmadan firmaya pazarlama faaliyetlerini geliştirerek, üyelerin birbiri ile olan ticaret hacmini arttırmak,

Firmaların birbirlerinin networklarından faydalanmalarını sağlamak,

BEYSAD’a katılan üyelerin firmalarının tanıtımına katkı sağlamak,

Ortaklıklar kurmak iş potansiyelini arttırmak,

Karşılıklı bilgi alışverişi sağlayarak firmaların uzman oldukları alanlarla karşı tarafı bilgilendirmesini sağlamak

Potansiyel müşteri adayı farklı iş ve mesleklerden birçok iş sahibi ile tanışma ve bir araya gelmelerini sağlamak

Ticareti geliştirmeye yönelik etkinlik, toplantı, fuar organizasyonları ve ziyaretler yapmak, eğitimler düzenlemek

Firma yöneticilerinin etkili bir şekilde işlerini tanıtabilmesi iletişim ve hitap becerileri geliştirilerek  olumlu algı yaratma konusunda destek olmak

Yurt içi ve yurt dışı ticari gezileri düzenlemek

Yurt içi ve yurt dışı fuar katılımları sağlamak

Ortak alınan karar doğrultusunda aylık toplantılar düzenlemek

BEYSAD yayın organlarını ve ilçedeki medyayı etkin bir şekilde kullanmak.

Amaçları arasındadır.

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Bizim için eğitimin yaşı yoktur. Çocuklarımız başta olmak üzere haklarını bilen, sorgulayan nesiller yetiştirmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bununla birlikte, sosyal adaleti sağlayabilmek adına fırsat eşitliği ortamını yaratmak ve her çocuğun eşit şartlara sahip olabilmesi konusunda devlete katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıca BEYSAD olarak önemsediğimiz misyonlarımızdan biri de yetişkin bireylerin, mesleki ya da herhangi bir alanda eğitim ihtiyacı duyduğunda onları doğru alanlara yönlendirmek, gerektiğinde bu eğitimlere öncülük etmektir.

Eğitim alanında kamu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi hepimiz için kaçınılmaz bir yurttaşlık görevidir.

Nitelikli bilgiye ulaşabilmek adına konunun uzmanlarını halkla çeşitli etkinliklerde bir araya getirmek.

Ticari faaliyette bulunan firmaların mesleki eğitimi almış ara eleman bulmakta zorlanması nedeniyle “işe dayalı eğitim”  başlığında farkındalık çalışmaları ve okulların gerekli altyapılarının oluşturulmasında öncülük edilmesi.

Ötekileştirmeye maruz kalan engelli çocukların var olan yasal mevzuatlardan sağlıklı bir şekilde yaralanmasını sağlamak ve bu konuda hem aile hem de kamusal alanlarda farkındalık çalışmaları yapmak. Anayasanın 42. Maddesinde belirtildiği gibi “kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” ilkesinden ödün vermeden, ilçemizde engelli öğrenci sayısı tespiti yapıp, sürdürülebilir projelerle onları topluma kazandırmak.

Gönüllü olsun ya da olmasın ilçe halkının bilinçlendirilmesi adına kamu yararı gözetecek çalışmalarımızı halka paylaşmak ve bu alanda MEB,  ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve yerel yönetimler ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflemekteyiz.

 

SAĞLIK KOMİSYONU

Öncelikli amacımız ilçemizde sağlık alanında hizmet veren kurumları ve hizmet alıcıları bir araya getirerek, bilinçli, sağ duyulu bir ortamda tespit edilmiş sorunlara kalıcı çözüm yaratmaktır.

Bununla Birlikte BEYSAD, sağlık komisyonu ile aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır;

 

-Dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturmak ve sosyal hayata katılmaları konusunda faaliyetler yapmak,

   -Sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler yaparak, kronik hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak için halka dönük çalışmaları desteklemek. Sağlık çalışanlarının bu konuda eğitim ve bilgisini arttırmak için çalışmalar yapmak.

-Alkol, tütün ve benzeri sağlığa zararlı maddeler ile mücadele etmek, bireylerin sağlıklı yaşama ve yaşlanması, ruhen ve bedenen sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürdürmesi konusunda çalışmalar yapmak.

– Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği konularında faaliyetler yapmak. Sağlığa erişimde hakkaniyeti gözetmek, herkes için eşit bir sağlık hizmeti sunulmasını takip etmek ve bu konuda sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak.

-Bireyin doğum öncesi ve doğum sonrası yaşamının tüm kritik evrelerinde sağlıklı yaşaması ve ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini Beylikdüzü ilçesinde alabilmesi için faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda etkinlikler düzenlemek ve bu etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak için yazılı ve görsel yayın programları yapmak.

SPOR KOMİSYONU

BEYSAD sporu ve sporcuyu önemser. Özellikle yeni nesillerin spora yönlenmesi konusunda çalışmalar yapar.

-İlçede bulunan spor kulüplerinin faaliyetlerini takip etmek ve destek olmak, ilçede yapılan müsabakalara katılmak

-Sporcuların çalışmalarını desteklemek, ihtiyaç duyan başarılı sporculara sponsor desteği sağlamak

-“Sağlıklı yaşam için spor “ konusunda halkı bilinçlendirici  etkinlikler düzenlemek

-Gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda farkındalık çalışmaları yapar.

-İlçede faaliyet gösteren spor dernekleri ile ortak projeler hazırlar ve etkinlikler düzenlemek

BEYSAD spor komisyonunun görev ve amaçlarıdır.

 

KÜLTÜR-SANAT KOMİSYONU

BEYSAD sanatın ve sanatçının  toplumdaki kıymetini bilmektedir. Kültür, bir topluluğun tarihi boyunca kazandığı maddi, manevi değerlerini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Kültür, etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır ve sanat bu kültürün bir parçasıdır.  Biz de yurttaşlık görevimiz olduğunu bildiğimiz Kültürümüzü yaşatmak, kuşaklara aktarmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirme bilincindeyiz. Kendi kültürünü bilmeyen ve yaşamayan topluluklar eksik kalır ve güçlü olamaz.

Bu misyon ile BEYSAD;

İlçemizde gerçekleştirilen Sergi, tiyatro, konser gibi sanatın sergilenebileceği her mecrada sanat ve sanatçı adına tanıtım çalışmaları yaparak, katılımcı olmaya gayreti içerisinde olacaktır.

İlçe halkının sanata karşı duyarlılık bilincinin geliştirilmesi adına çalışmalar yapmak

Nitelikli izleyici ve katılımcı olma konusunda farkındalık yaratmak

Sanat etkinliklerinin herkes için ulaşılabilir olması konusunda çalışmalar yürütmek

Yetenekli gençleri desteklemek  

 

İLETİŞİM- TANITIM KOMİSYONU

 

Derneğin medya dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, sosyal medya, yazılı-görsel medyada yer alan olumlu- olumsuz toplumsal konulara tepki verir, yazılı basın bildirileri ve açıklamalar yapar.  Komisyon;

Derneğin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak

Basın Bültenleri / Bildirileri hazırlamak

Derneğin sosyal medyadaki lansmanıyla ilgilenmek ve mevcut hesabın kontrolünde etkin olmak

Web sitesini takip etmek ve gerekli görülen düzenlemeleri yapmak

Görsel ve yazınsal basınla iletişim ağı kurmak

Derneğin faaliyetlerinin duyurulmasında ve tanıtılmasında basın kuruluşlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

Üyelik çalışmaları, temel yeni üye edinme ve mevcut üyelerin durumu ile ilgilenir, derneğin toplumla olan temasında aktif rol üstlenir.

AYRICA,

Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek “üye buluşmaları” düzenlemek

Derneğe yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek

Dernek ve kamu kuruluşları arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak

Derneğin ulusal ve uluslararası lansmanıyla ilgili projeler üretmek

 

SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUMSAL FARKINDALIK KOMİSYONU

İlçemizde ya da ülkemizde özellikle dezavantajlı konumda bulunan her canlı, her birey ve hatta doğa bizim için birbirinden   ayırt edilemeyecek kadar önemlidir ve birbiriyle bağlantılıdır bu anlamda sorunlara çözüm ürütebilmek, sürdürülebilir katkı sağlamak, gerektiğinde kamuoyu yaratmak her yurttaş ve kurum gibi bizimde yurttaşlık görevimizdir.

Bu komisyon ile amacımız farklı konularda ama aynı hassasiyetle faydalı çalışmalar yürütmektir.

Hayvan hakları

Amacımız; hayvan dostlarımızın, daha iyi şartlarda yaşamaları için beslenmesi, bakımı, korunması, tedavisi ve yasal haklarının savunulmasına yönelik doğrudan veya dolaylı çalışmalar yapmaktır. Bu bağlamda vizyonumuz toplumda hayvan sevgisi bilincinin yaygınlaştırılması için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek, hayvanların daha fazla tecrit edilmelerini engellemek için kontrolsüz çoğalmanın önüne geçmek, sahipsiz kalmamaları için onlara yuva” bulmak, üzerinden işkence edilerek para kazanılmasını, açlığı ve her türlü kötü muamele görmesini tamamen engellemektir.

Çevre Bilinci

Amacımız; Günümüzde tüm Dünya’nın karşı karşıya kaldığı, çevre kirliliği, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve sulak alanlar, toprak erozyonu ve gıda kıtlığı, tarımsal üretim gibi konulardaki sorunlara dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve koruma projeleri geliştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konularında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek

AYRICA

İnsanlar ve tüm canlıların yaşanabilir temiz bir çevrede birlikte ve uyum içinde varlıklarını devam ettirmeleri için yapılması gerekenler hususunda kurumlar ve kişilerin birbirleri ile koordinasyonunu temin etmek, toplumsal bilinci artırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre teslim etmektir.

 

Engelli Hakları

İlçemizde yaşayan engelli bireylerin, eğitim erişim sosyal güvenlik ve çalışma hayatı gibi konularında ayrımcılığa uğramadan faydalanabilmesi adına özellikle engelli hakları savunmak için kurulan stk lar ve devletin komisyonları ile işbirliği içerisinde bilinçlendirme, farkındalık ve destek komisyonudur.

Kadın Hakları

Amacımız, kadının sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlar düzenlemek ve bu alanlarda hassasiyet gerektiren konuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Toplumda duyarlılık geliştirilmesi gereken noktalarda özelde kadınlar arasında ve genelde toplumun bütününde farkındalık yaratmaya yönelik görsel ve yazınsal faaliyetlerde bulunmak

 

Çocuk Hakları

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 0-18 yaş grubundaki çocuklara tanıdığı;

 

  • Yaşama,
  • Gelişim, beslenme
  • Katılım
  • Korunma, barınma
  • Eğitim

 

Haklarının çocuğun öncelikli yararı esas alınarak geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi için bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapılması, basın yayın organlarıyla işbirliği yapılarak bu ilkelere aykırılıkları kınayan ve düzeltilmesini içeren mesajlar yayınlanması, gerektiğinde sosyal medyayı kullanarak bu alanda da farkındalığı artırma çalışmalarını yürüterek tüm çocukların yetenekleri doğrultusunda fırsat eşitliğine dayanılarak özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için MEB, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumları başta olmak üzere, her tür kurumla ve STKlarla iş birliği yapılarak çalışmaların birlikte yürütülmesi amaçlanmaktadır.

 

GENÇ BEYSAD (18-25)

Amacımız; İşsizlik, eğitim, bilgiye erişim, azınlık gençler, genç kadınlar, engelli gençler, gençlik hakları, gençlik sorunları, gençlik politikaları konuları başta olmak üzere ilçemizde yaşayan gençlere yönelik proje, etkinlik ve faaliyetler düzenlemek, farkındalık yaratmak

Ayrıca;

Gençler arasında, sanat, araştırma, eğitim, medya ve proje alanlarında üretkenliği, toplumsal dayanışmayı ve kişisel gelişmeyi yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde teşvik eden bir çalışma düzeni oluşturarak, farklılıkların avantajlarını kullanabilen, hoşgörülü, açık fikirli, çevresine duyarlı bir gençliğin ve aktif bir sivil toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

YouTube
Instagram